DKP/BÖG Ölümsüzler Haftası Açıklaması

50

Ölümsüzleri sahiplenmek, onları mücadelemizde rehber almaktan geçmektedir

Devrim ve sosyalizm mücadelesinin tarihi sınıf mücadelesi içerisinde ödenen bedellerle bugüne taşınan bir tarihtir. Mücadele etmek beraberinde bedel ödemeyi göze almayı getirir.

Türkiye coğrafyasında ise sınıf mücadelesinin mevcut sertliği düşünüldüğünde bedel ödemek ve bedel ödetmek ayrıştırıcı bir pratiği işaret etmektedir. Partimiz DKP/BÖG kuruluşundan itibaren böylesi bir devrimcilikte ısrarın adresi olmuştur.

 Kasım Atılımı ve sonrasında yaşanan süreç düşünüldüğünde Türkiye devrimci hareketi içerisinde düzen sınırlarını aşan bir devrimcilik anlayışının ısrarlı savunucusu olduk. Kendi sağından medet uman bir devrimcilik anlayışını reddederek kendi öz gücüne-özgürlük gücüne  güvenen bir devrimcilikte ısrar ettik. Bu uğurda büyük bedeller öderken aynı zamanda AKP-MHP iktidarından hesap sorma ve ona bedel ödetme çabası içerisinde olduk.

 Partimiz DKP/BÖG içinde 9/16 Mayıs ölümsüzler haftası böylesi bir tarih bilinciyle devrim ve sosyalizm idealleri için ölümsüzleşen devrimci Komünarları anmayı içermektedir.

 Başta Kurucu önderimiz, Baş Komutanımız ve öğretmenimiz Ulaş Bayraktaroğlu olmak üzere ölümsüzleşen bütün yoldaşları anmak onları en güçlü şekilde sahiplenmekten geçmektedir. Ulaş Bayraktaroğlu fiziksel olarak aramızdan ayrıldığı 9 Mayıs 2017’de ölümsüzleşirken bizlere büyük bir mücadele mirası bırakmıştır. Bu mücadele mirasının tarihsel anlamını tamamlayacak olan onun öğrencisi olan biz yoldaşları olacağız.

  Bugün içinde bulunduğumuz anda devrimcilikte ısrar etmek aynı zamanda düzen sınırlarını aşan bir mücadele hattı ve eylem çizgisinde ısrar anlamına gelmektedir. Ölümsüzlerimiz bu yolun nasıl yürünmesi gerektiğini ve nasıl bir devrimcilik yapılmasını gerektiğinin en doğru örnekleridir.

 Partimiz olarak onlara layık bir devrimciliğin yürütücü olmak için dün olduğumuz gibi bu günde var gücümüzle çalışmak ve mücadele etmekle görevliyiz.

 Geride bıraktığımız tarihsel süreçler düşünüldüğünde partimizin mücadele hattında ısrar ölümsüzlerimizi en doğru şekilde sahiplenmek anlamına gelmektedir.

 Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların ve gençlerin öncüsü olan partimiz yürüttüğü devrimci savaş pratiği içerisinde ölümsüzlerin hatırasını bir an bile unutmadan mücadele içerisinde devrimci eylem pratiği içerisinde onların ayak izlerinin ısrarlı takipçisidir.

 Gün partimizin çizdiği devrimci güzergahta yürümek ve bu temelde mücadele ki ısrarımızla ölümsüzlerimize layık olma günüdür. 

 İçinde bulunduğumuz tarihsel anda AKP-MHP iktidarının işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara ve gençlere karşı baskı ve sömürü çarkını en güçlü şekilde yürüttüğümüz bir dönem içerisindeyiz. Düzen karşı devrimci saldırılarıyla ezilenler üzerindeki sömürü çarkını derinleştirirken aynı zamanda ezilenler saflarında karamsarlığı ve örgütsüzlüğü  yaygınlaştırma çalıştırmaktadır. Bu dönemde örgütlü mücadele de ve komünar devrimcilikte ısrar süreç içerisinde alınması gereken en doğru tutum olacaktır.

 Partimiz böylesi bir tarihsel dönemde ölümsüz Komünarların ayak izlerini takip ederek devrimciliği ileriye taşıma ısrarının altını bir kez daha çizer. İşçiler, emekçiler, kadınlar ve gençleri partimizin öncülüğünde yürütülen mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.

 Son olarak geçtiğimiz süreçte sağlık sorunları nedeniyle ölümsüzleşen , THKP/C’nin kuruluş sürecinde yer almış aynı zamanda partimizin kuruluşu öncesi süreçteki  dayandığı Kurtuluş geleneğinin kurucularından biri olan İlhami Aras’ı ölümsüzler haftası içerisinde anarak onun devrimci mücadele içerisindeki direngen duruşunun ve  partimizin bu güne ulaşan mücadele geleneğinin şekillenmesindeki olumlu katkılarının takipçisi olacağımızı belirtmeyi görev biliriz.

Yaşasın Önderimiz Ulaş Bayraktaroğlu!

 Komünarlar Ölümsüzdür!

Yaşasın Komünarlar!

Yaşasın Partimiz DKP/BÖG!

 Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

                                                                           DKP/BÖG Merkez Komitesi – 9 Mayıs 2024
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir